اگر قصد دارید امکانات سامانه پیام کوتاه قاصدک را در یک فایل بشکل PDF داشته باشید تا در فرصت مناسب یا زمانیکه به اینترنت دسترسی ندارید آن را مطالعه کنید انواع نسخه های آن را می توانید از طریق لینکها ذیل دریافت و ذخیره نمایید.

شماره تلفن خود را برای تست ارسال سامانه وارد کنید: